20.10.2017

לקוחות יקרים

הננו מבקשים לעדכנכם

שהאוניה 

ALEXO

תגיע  ביום  חמישי   26.10.2017  

          בשעה 06:00

ותפליג בשעה  17:00                

האוניה  כן פוקדת את נמל לימסול ישירות.

 

נא להכניס נגררים מטען כללי מכולות לנמל חיפה

 

בכבוד רב

 

משיעל רשיד

048613613

048613646

0544755588

15348613646 פקס