20.7.2017

לקוחות יקרים

הננו מבקשים לעדכנכם

שהאוניה 

ALEXO

תגיע  ביום  שישי  28.7.2017  

          בשעה 06:00

 

ותפליג בשעה  17:00                      

האוניה כן פוקדת את נמל לימסול ישירות.

 

נא להכניס נגררים מטען כללי  מכולות לנמל חיפה

בכבוד רב

 

משיעל רשיד

048613613

048613646

0544755588

15348613646 פקס