ENGLISH
מורשת אהרון רוזנפלד
לוח הפלגות
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
ייצוא
מהארץ
ייבוא
לארץ

מורשת אהרון רוזנפלד

אהרון רוזנפלד תרם את ביתו המפואר שנמצא בשכונת בת גלים בחיפה לאגודה למלחמה בסרטן שכיום מנהלת את פעילותה ממנו
מורשת אהרון רוזנפלד
מורשת אהרון רוזנפלד
מורשת אהרון רוזנפלד

רוזנפלד נולד במושבה זכרון יעקב לדבורה ואפרים. מחוסר אמצעים של המשפחה נשלח ללמוד בבית-הספר התיכוני מייסודו של הברון פליקס דה מנשה באלכסנדריה שבמצרים. לאחר מכן חזר לארץ ישראל ועבר להתגורר בחיפה.

במהלך מלחמת העולם הראשונה עבד כפקיד ביק"א והחל לעבוד כסוכן אוניות עצמאי ועמיל מכס. בשנת 1919 רוזנפלד הקים את "רוזנפלד סחר בע"מ", שהייתה אחת מסוכנויות האוניות היהודיות הראשונות.

בתחילה עסקה חברתו מכל הבא ליד אך עם הגברת הבנייה בשנות ה-20 יצר רוזנפלד קשרים בבלגיה, ייבא משם חומרי בניין (בעיקר זכוכית( וייצג את חברת הספנות הבלגית שהביאה את החומרים הללו. כך עגנה ב-1923 בחיפה האונייה הבלגית הראשונה. רוזנפלד היה גם סוכנן של חברות ספנות ואוניות אמריקאיות.

בשל פיתוח יחסי העסקים עם בלגיה התמנה בשנת 1929 לסגן קונסול ובשנת  1934לקונסול בלגיה וליבריה בחיפה. בשנת-1932 קיבל מאלברט הראשון מלך בלגיה את אות הכבוד של אביר מסדר הכתר הבלגי.  רוזנפלד השתתף בהקמתם של המרכז המסחרי הישן והחדש בעיר התחתית, והיה ממקימי "בנק בעלי הבתים בע"מ" ב-15 ביולי 1931 . רוזנפלד היה חבר בארגונים חברתיים ועסקיים שונים, ובין השאר היה נשיא הבונים החופשיים, חבר ועדת הנמל בלשכת המסחר והתעשייה העברית ולשכת הספנות החיפאית (מ"מ נשיא לשכת הספנות באמצע שנות ה-60) ואזרח כבוד של חיפה.

אהרון רוזנפלד תרם את ביתו המפואר שנמצא בשכונת בת גלים בחיפה לאגודה למלחמה בסרטן שכיום מנהלת את פעילותה ממנו. 

מידע שימושי
שערי
מטבע
מחשבוני
המרה
מחשבוני
עזר
חישוב
משקל נפחי
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 26.06.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.725 +0.027
אירו 3.9943 -0.018
ליש"ט 4.7284 +0.28
100 יין 2.3352 +0.034
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
כל הזכויות שמורות