ENGLISH
גלנוע/RORO
לוח הפלגות
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
ייצוא
מהארץ
ייבוא
לארץ

גלנוע/RORO

גלנוע/RORO
גלנוע/RORO

במסגרת ייצוג חברת SALAMIS LINES בישראל מציעה חברת א. רוזנפלד שירותי הובלה באונית גלנוע/RORO למשאיות, נגררים (טריילרים), ציוד כבד מכוניות ומכולות.

שירות הנגררים (טריילרים) שמציעה חברת SALAMIS LINES למעלה מ-30 שנה הינו ייחודי ביותר.​
השירות המוצע הינו בעל יתרון משמעותי הן בייבוא והן בייצוא בלוח הזמנים הקצר מפתח בית הלקוח עד ליעדו הסופי.

הגעה בזמן כה קצר הינו יתרון משמעותי ליצואני ויבואני המוצרים המתכלים בעלי אורך חיי מדף קצובים.
חקלאי ישראל, יבואני דגים, יבואני בשר, חברות המתמחות בארגון תערוכות בינלאומיות הם חלק בלתי נפרד ממצבת הלקוחות של חברתנו.
לקוחות אלו נהנים מזמן הובלה קצר ומשירות ללא תחרות.

 

מידע שימושי
שערי
מטבע
מחשבוני
המרה
מחשבוני
עזר
חישוב
משקל נפחי
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 09.12.2023
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.698 -0.135
אירו 3.9886 +0.073
ליש"ט 4.6472 -0.107
100 יין 2.5649 +0.592
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
כל הזכויות שמורות