ENGLISH
ספר טלפונים
לוח הפלגות
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
ייצוא
מהארץ
ייבוא
לארץ
סינון טלפונים לפי
ראשי חיפה
כתובת: העצמאות 104 חיפה
טלפון כללי: 04-8613613
שם תיאור טלפון ישיר
משרד ראשי 04-8613613
זרי רוזנפלד מנכ״ל 04-8613620
אהרון ורד מנהל מכירות ופיתוח עסקי 04-8613617
עמרי אברבנאל סמנכ"ל כספים 04-8613641
שמרון אנגל מכירות 04-8613645
ראשיד משאל הנה"ח 04-8613646
שלומית זקרי הנה"ח 04-8613643
נוואל אסחאק חשבונות 04-8613671
לני קריוצ'ק יצוא 04-8613632
סוניה דהן יצוא 04-8613633
מוטי אלוק ייצוא 04-8613655
ליאת גילת יבוא 04-8613636
משה סלילת ייצוא 04-8613651
אייל קפלן מחלקת תפעול 04-8613663
נביל סעד מחלקת תפעול 04-8613641
אלי ששון מחלקת תפעול 04-8613644
יעקב דארליאן מכולות 04-8613652
יוליה זיהן עוזרת למנהל קו 04-8613623
מידע שימושי
שערי
מטבע
מחשבוני
המרה
מחשבוני
עזר
חישוב
משקל נפחי
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 25.06.2024
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.725 +0.027
אירו 3.9943 -0.018
ליש"ט 4.7284 +0.28
100 יין 2.3352 +0.034
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
כל הזכויות שמורות