28.11.2022

 


לקוחות יקרים


הננו מבקשים לעדכנכם שהאוניה

 

VASSILIOS         V.048  MANIFEST  227232

 

תגיע  ביום

חמישי

1.12.2022

לנמל חיפה 

בשעה 05:30

ותפליג באותו יום 

בשעה 17:00

האוניה

תפקוד  את נמל לימסול ישירות 

 

תשומת לב , מקסימום משקל להמכלה במכולות 24 טון ברוטו (כולל אריזות)