21-5-19

שלום,

                      הנדון: הטמעת TOS  באוניות גלנוע.

נמל חיפה הכניס לשימוש את מערכת ה- TOS לניהול מטען כללי .
על מנת שנוכל להטעין את סחורות היצוא ולפרוק את סחורות היבוא הנכם מתבקשים לפעול לפי התהליך שהכתיב נמל חיפה.

יצוא
• סוכן מכס שולח מסר תעודת אחסנה.
• חברת תובלה שולחת מסר השלמת פרטי תובלה.
• בכניסת משאית לנמל עליה להגיע תחילה לעמדת הקליטה  (משקל/מת"ל) על מנת להתחיל תהליך תקין.  על הנהג להצטייד בפיתקית מהמשקל או מהמת"ל !
• נציג מטעם נמל חיפה יהיה נוכח בזמן עבודת האוניה, לא יוטען כל מטען לאוניה ללא תיעוד.  באחריות עמיל המכס לוודא עם מת"ל שמספר העסקה נתקבל וקיים אישור לטעינת הסחורה לאוניה.   המת"ל עובד 24/7 ומספרי הטלפון במדור זה הינם:
04/8518150  או  04/8518954
• כניסת מטען מחוץ לשעות העבודה של המחסן תתכן רק במסירה ישירה ובנוכחות נציג חברת הנמל

במקרה והאוניה אינה עובדת :
מחסנאי מתעד את קבלת המשאית למחסן.
נהג יוצא מהנמל.
נציג הנמל יאשר ויתעד העמסת הסחורה לאוניה.

לתשומת לב: פעילות זאת אפשרית בשעות העבודה של המחסן בלבד.
המחסנים 15 ו-20  בנמל חיפה פתוחים כדלהלן –
מחסן 15    06:30 – 16:00
מחסן 20    07:30 – 16:00

יבוא
• סוכן האוניה שולח מצהר.
• סוכן המכס שולח בקשה להוצאת מטען כללי.
• חברת תובלה שולחת פרטי תובלה.
• נהג נכנס לנמל.
• נציג חברת הנמל מתעד פריקת המטען מהאוניה לשטח.
• סוכן מכס מתעד העמסת המטען למשאית.
במקרה והאוניה לא עובדת בנמל:
• נציג חברת הנמל מתעד קבלת המטען לרציף
• מחסנאי מתעד קבלת מטען למחסן
• נהג נכנס לנמל.
• מחסנאי מצעד העמסת הסחורה למשאית.
לתשומת לב, פעילות זו אפשרית בשעות העבודה של המחסן בלבד,
לפי השעות הנ"ל.

 

אנא תפעלו לפי הנוהל על מנת לאפשר עבודה רצופה ללא תקלות ועיכובים מיותרים !

תודה.
א. רוזנפלד ספנות בע"מ.