ENGLISH
ספר טלפונים
לוח הפלגות
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
ייצוא
מהארץ
ייבוא
לארץ
סינון טלפונים לפי
ראשי חיפה
כתובת: העצמאות 104 חיפה
טלפון כללי: 04-8613613
שם תיאור טלפון ישיר
זרי רוזנפלד מנכ״ל 04-8613613
אהרון ורד מנהל מכירות ופיתוח עסקי 04-8613617
עמרי אברבנאל סמנכ"ל כספים 04-8613641
ג'ייק נאור מכירות 04-8613645
גלינה בוגורד הובלת רכבים 04-8613671
לני קריוצ'ק יצוא 04-8613632
סוניה דהן יצוא 04-8613633
ליאת גילת יבוא 04-8613636
רמי/רן תפעול 04-8613663
יעקב דארליאן מכולות 04-8613652
ראשיד משאל הנה"ח 04-8613646
שלומית זקרי הנה"ח 04-8613643
רבקה אנטבי הנה"ח 04-8613644
רפי צ'רף מחשבים 04-8613663
מידע שימושי
שערי
מטבע
מחשבוני
המרה
מחשבוני
עזר
חישוב
משקל נפחי
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.08.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.545 +0.113
אירו 3.9345 +0.247
ליש"ט 4.2922 -0.079
100 יין 3.3231 -0.282
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
כל הזכויות שמורות