ENGLISH
ספר טלפונים
לוח הפלגות
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
ייצוא
מהארץ
ייבוא
לארץ
סינון טלפונים לפי
ראשי חיפה
כתובת: העצמאות 104 חיפה
טלפון כללי: 04-8613613
שם תיאור טלפון ישיר
זרי רוזנפלד מנכ״ל 04-8613613
אהרון ורד מנהל מכירות ופיתוח עסקי 04-8613617
שלמה באומגרטן סמנכ"ל כספים 04-8613621
עמרי אברבנאל פיתוח עסקי וכספים 04-8613641
ג'ייק נאור מכירות 04-8613645
שרה מור יוסף מכירות 04-8613655
אליסיה רוזנר הובלת רכבים 04-8613671
לני קורצ'ק יצוא 04-8613632
סוניה דהן יצוא 04-8613633
עינת חורי יבוא 04-8613636
רמי/רני תפעול 04-8613663
יעקב דארליאן מכולות 04-8613652
ראשיד משאל הנה"ח 04-8613646
שלומית זקרי הנה"ח 04-8613643
רבקה אנטבי הנה"ח 04-8613644
רפי שרף מחשבים 04-8613663
מידע שימושי
שערי
מטבע
מחשבוני
המרה
מחשבוני
עזר
חישוב
משקל נפחי
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 10.12.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.738 +0.188
אירו 4.2511 +0.461
ליש"ט 4.7624 +0.156
100 יין 3.313 +0.169
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
כל הזכויות שמורות